Algemene voorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden Mode- atelier- Margreet
Correspondentie adres:  Kolenbergstraat 12, 1695 CD Blokker
 
Artikel 1. Bestelling en totstandkoming overeenkomst
Indien u een bestelling in onze online winkel heeft geplaatst bevestigen wij de ontvangst van deze bestelling door middel van een bestelbevestiging per e-mail. Zolang u geen bevestiging van ons per email heeft ontvangen kunt u de overeenkomst ontbinden.

Artikel 2. Prijzen en betaling
1.       Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.
2.       Bestellingen worden verzonden via Post-nl.
3.       Bij elke bestelling worden € 6.95 verzending/ administratie kosten in rekening gebracht tot een gewicht van 10 kg. Boven de 10 kg. gelden de tarieven van Post-nl. Voor levering aan het buitenland (EU) zijn de kosten € 13,75  tot maximaal 2 kg. Tot 5 kilo € 20,50, tot 10kg € 25,75 etc.
4.       Betaling kan uitsluitend plaats vinden door voorruit betaling van de koopsom . Dat kan via over schijving op ING rekening te name van : M. Brouwers  NL74INGB0003967734 onder vermelding van uw naam en ordernummer of betaling via   IDEAL of Pay-pal.
5.       De bestelling kan pas verzonden worden nadat het bedrag is ontvangen. De betaal termijn is 14 dagen. Is er na 14 dagen nog geen betaling ontvangen dan vervalt de overeenkomst.
6.       Prijs onder voorbehoud van drukfouten.

Artikel 3. Levering

1.       Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren.  Alleen met de zomervakantie is de levering  langer. Wanner de bestelling niet binnen 2 weken geleverd wordt kan de bestelling in overleg worden geannuleerd. De reeds ontvangen betaling wordt dan binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.
2.       Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Plaats van levering is door de cliënt opgegeven adres.
3.       Mocht het artikel niet meer leverbaar zijn dan neemt Mode-atlier-Margreet zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

1.       Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van levering op u over.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid.

1.       U heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de producten de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u daarvan zo spoedig mogelijk in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst schriftelijk contact op te nemen met modeateliermargreet@ziggo.nl

Herroepingsrecht

Bij levering van afgeknipte producten:
1      Terug sturen van afgeknipt stof omdat deze niet aan uw wensen voldoen of een lichte kleurafwijking van de foto vertoont accepteren wij niet (eventueel na overleg en acceptatie op uw eigen kosten)
U kunt Voordat u de bestelling plaatst een gratis monster aanvragen van stof om teleurstellingen te voorkomen.
Kosten in geval van herroeping:
2.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. U dient het pakket te frankeren en nooit zonder te frankeren "retour afzender" sturen. Gebeurt dit wel accepteren wij het pakket niet omdat er een boete over betaald moet worden.
3.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 6. Risico overgang

1.       Het risico van verlies of beschadiging van bestelde producten gaan van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 7. Persoonsgegevens

1.       Wij houden ons aan de wet persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling
2.        van de bestelling. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 8. Geschillen

1.       Bij een klacht dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Meldt een klacht zo snel mogelijk per email of schriftelijk. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 9. Toepasselijk recht

1.       Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing.
 
© Copyright 2020 - https://mode-atelier-margreet.nl